Bijna Thuis

Bijna iedereen die ernstig ziek is, wil thuis sterven. Als dat niet kan en als opname in een ziekenhuis of andere instelling niet meer zinvol of gewenst is, biedt het hospice een uitstekend alternatief. Ernstig zieke mensen met nog een korte levensverwachting kunnen in een hospice hun laatste maanden, weken of dagen doorbrengen.

een Bijna Thuis huis

Het hospice ’t Huis van Heden in Emmen biedt plaats aan vijf gasten, zoals de zieken in het hospice genoemd worden. Iedere gast heeft een eigen kamer met ruime badkamer en toilet. De dagelijkse verzorging wordt gedaan door vrijwilligers samen met familie, vrienden en kennissen. Voor verpleegkundige en medische zorg wordt een beroep gedaan op de thuiszorg en de huisarts. Alle verzorging is erop gericht om het sterven zo vredig en natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Het hospice is zo opgezet dat het een ‘bijna-thuis’ huis is.

Respijtzorg

Even op adem komen…

Het hospice biedt een goede oplossing om familie en vrienden van een ernstig zieke tijdelijk even te ontlasten. De mantelzorgers krijgen de gelegenheid om weer even op adem te komen.
Deze tijdelijke zorg, ook wel respijtzorg genoemd, is vooral bedoeld voor zieken in een terminale of pre-terminale fase die niet meer zelfstandig kunnen wonen en veel zorg nodig hebben.
’t Huis van Heden kan deze tijdelijke zorg bieden op het moment dat er een kamer beschikbaar is. In 2018 is het hospice uitgebreid met twee kamers, zodat er ook meer mogelijkheden zullen zijn voor tijdelijke zorg.

Verzorging

Verzorging in het hospice is als zorg thuis. Dit betekent dat de zorg voor de gast aansluit bij wat een ieder thuis gewend is. Belangrijk is dat mensen zich thuis voelen. De medische zorg is in handen van de huisarts. De professionele verpleging en verzorging wordt gedaan door de thuiszorg. Vrijwilligers zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Zo mogelijk doen ze dat samen met de familie en/of vrienden. Het gaat dan om helpen bij de algemene dagelijkse verrichtingen rond de gast zoals helpen bij wassen, naar toilet brengen en persoonlijke verzorging. Verder zaken als afwassen, de was doen, koffie en thee zetten, boodschappen doen. Het belangrijkste is het er zijn voor de gast. Het werk van de vrijwilligers is beperkt tot wat familie en vrienden thuis voor iemand kunnen en mogen doen. Net zo belangrijk als verzorging, is het scheppen van een prettige en ontspannen sfeer. Ook voor een gesprek met iedereen die dat wil, is voldoende tijd.

Iedere kamer heeft een eigen internet aansluiting, telefoon, tv en radio. Voor een prettig thuisgevoel kan de gast kleine meubels, foto’s en andere dierbare bezittingen meenemen.

Bezoek

In het hospice gelden geen bezoektijden: familie en vrienden zijn, met toestemming van de gast altijd welkom. Er is een logeermogelijkheid. Wie van ver komt kan hiervan gebruik maken in goed overleg met eventuele andere bezoekers. Bovendien zijn er twee extra bedden beschikbaar die, indien gewenst, op de kamer van de gast geplaatst kunnen worden. Bezoekers zorgen zoveel mogelijk voor zichzelf (thee, koffie). Ze zijn uiteraard van harte welkom gebruik te maken van de keuken.

Huisdieren zijn alleen welkom na overleg met de coördinator

Opname

Iedereen die ernstig ziek is, kan een beroep doen of laten doen op het hospice. Opname gebeurt altijd in overleg met de huisarts, de thuiszorg, of het ziekenhuis. Natuurlijk is iedereen, op afspraak, welkom om het hospice te bezoeken en zelf te beoordelen of het hospice het juiste alternatief is.
’t Huis van Heden heeft vijf kamers beschikbaar. Het kan daarom gebeuren dat er niet direct plaats is. De plaats op een eventuele wachtlijst hangt af van de thuissituatie, de aard van de ziekte en de prognose. Mensen in bijzondere omstandigheden krijgen zo nodig voorrang op de wachtlijst.

Voor aanmelding belt u met de coördinator van het hospice: 0591-651120
Opname gebeurt altijd in samenspraak en overleg met de coördinator.

Kosten

De kosten voor de huisarts en de thuiszorg zijn zoals in de thuissituatie. Iedere gast betaalt voor het verblijf in het hospice een eigen bijdragen van € 50,00 per dag. Veel zorgverzekeraars vergoeden in het aanvullend pakket grotendeels of wel geheel de eigen bijdrage. Als iemand de eigen bijdrage niet kan betalen wordt vanzelfsprekend gezocht naar een goede oplossing. De eigen bijdrage dekt slechts een deel van de kosten. Het tekort wordt aangevuld door giften en donaties van instanties, bedrijven en particuliere donateurs. De Stichting Vrienden van het Hospice Zuidoost-Drenthe vervult hier in een taak om de benodigde middelen bijeen te brengen