Vrijwilligers

Het Hospice wil graag in contact komen met nieuwe kandidaat-zorgvrijwilligers. 
Hieronder vindt u informatie over vrijwilligers en ook hoe u in contact kunt komen met het Hospice.

Vrijwilligersbeleid

Het beleid is erop gericht om vrijwilligers binnen het hospice tot hun recht te laten komen en daarmee niet alleen een optimaal resultaat voor de gast maar ook persoonlijke voldoening voor de vrijwilliger te bewerkstelligen. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend maar naast de aangegane verplichtingen zijn er ook rechten zoals reiskostenvergoeding, WA-ongevallenverzekering, training en voorlichting en aandacht van coördinatoren.

Er zijn ruim 90 met zorg geselecteerde en opgeleide vrijwilligers actief in ons hospice. De grootste groep (ca. 75 personen) bestaat uit ‘zorgvrijwilligers’ die de dagelijkse zorg voor de gasten op zich nemen. Zij zijn hier uiteraard voor opgeleid en worden begeleid door de coördinatoren. Naast de zorgvrijwilligers zijn er vrijwilligers actief bij het onderhoud van de tuin en het gebouw, wordt er gekookt voor de gasten en is er een vrijwilliger voor de ICT en de website. Ook het besturen van de  Stichting Hospicezorg en van de Stichting Vrienden van het hospice bestaan uit vrijwilligers.Wat doen vrijwilligers?

De inzet van  vrijwilligers is aanvullend op dat wat familieleden, vrienden en buren kunnen doen. Er wordt praktische hulp verleend, zoals het verfrissen van de gast, het waken, het draaien in bed en het helpen bij eten en drinken. Maar net zo belangrijk is 'het er zijn' voor de gasten en hun naasten. Een luisterend oor, praten over alledaagse dingen, maar ook over sterven en de dood. De vrijwilligers hebben alle tijd en zijn aanwezig, zodat mantelzorgers rust kunnen nemen, een boodschap kunnen doen of ook ergens eens hun hart kunnen luchten. Veranderingen in de situatie worden door de vrijwilligers opgemerkt en doorgegeven.
De vrijwilligers werken altijd met minimaal twee personen, in blokken van vier uren, vanaf 's ochtends 7 tot 's avonds 11 uur.
Gedurende nacht is er een verpleegkundige van de thuiszorg aanwezig.

Taken van de vrijwilligers

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste taken van de vrijwilligers:

  • ondersteunen van de gasten en bij de gasten betrokken mantelzorgers
  • helpen bij de persoonlijke verzorging van de gasten
  • signaleren en rapporteren
  • gastheer/gastvrouw zijn
Vrijwilliger in het hospice word je niet zomaar, het vereist een bepaalde instelling. Werken in het hospice is verrijkend, maar het is ook intensief en emotioneel. Het vraagt om inzet en inzicht.
De zorgvrijwilligers worden binnen het hospice opgeleid waarbij specifiek aandacht wordt besteed aan kennis, vaardigheden, communicatie, observatie, zelfstandigheid in teamverband en attitude. Vrijwilligers worden regelmatig bijgeschoold.

Vrijwilliger worden

De vrijwilligers van het hospice zijn zeer gemotiveerd. Zelfontplooiing, het benutten van eigen ervaringen, of gewoon "iets betekenen" voor mensen die het moeilijk hebben, zijn vaak redenen om vrijwilliger te worden. Persoonlijke eigenschappen zoals evenwichtigheid, het goed kunnun luisteren, geduld en bescheidenheid zijn onmisbaar als vrijwilliger in het hospice. De vrijwilligers zijn in staat om een relatie met de patiënt en de mantelzorgers te onwikkelen waarin vertrouwen, privacy en toewijding voorop staan. Vrijwilligers zijn altijd op de achtergrond aanwezig.

Aanmelden als vrijwilliger
Als u interesse heeft om vrijwilliger te worden dan kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren van het hospice, via email: info@hospice-emmen.nl of telefonisch 0591-651120.